ผลลัพธ์ของการใช้ Bio100

ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ เดอะ สเตชั่น คอนโดมิเนียม ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ โนเบิ้ลเท็กซ์การย้อม ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ บริษัทโกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่...

น้ำ-น้ำเสีย (2)

น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้...

น้ำ-น้ำเสีย (1)

น้ำ (น้ำดี) เป็นสิ่งที่โปร่งใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และไม่มีสี ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลักของลำธาร, แม่น้ำ, และมหาสมุทรในโลก เป็นต้น...

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในตลาด

There are two basic types of enzyme-based products. จุลินทรีย์ที่มีชีวิต แต่ถูกทำให้หลับ(จำศีล) dormancy or hibernation พร้อมฟื้นทันทีที่ได้รับความชื้น และขับเอนไซม์ที่ออกฤทธิ์ ตามสายพันธ์ Active Microbial Enzyme products. This...