ผลลัพธ์ของการใช้ Bio100

ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ เดอะ สเตชั่น คอนโดมิเนียม ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ โนเบิ้ลเท็กซ์การย้อม ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ บริษัทโกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่...

บำบัดน้ำในอุตสาหกรรมฟอกย้อม

โรงงานฟอกย้อมขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำเสียกว่า 2000 คิวต่อวัน สามารถลดงบประมาณการบำบัดน้ำลงมากกว่า 80% โดยที่ผลลัพธ์การตรวจวิเคระห์ระดับความสกปรก BOD COD...

เคสตัวอย่างการใช้ Bio100

Bio100WWT สามารถใช้บำบัดน้ำเสีย ได้ทั้งกับสระน้ำในหมู่บ้าน สวนสาธารณะ แหล่งน้ำชุมชน หรือระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารขนาดใหญ่ โรงแรม คอนโดมิเนียม...