ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในตลาด

There are two basic types of enzyme-based products.

จุลินทรีย์ที่มีชีวิต แต่ถูกทำให้หลับ(จำศีล) dormancy or hibernation พร้อมฟื้นทันทีที่ได้รับความชื้น และขับเอนไซม์ที่ออกฤทธิ์ ตามสายพันธ์

Active Microbial Enzyme products. This type of product contains actual strains of bacteria that produce the needed digestive enzymes when added to organic material.

ตัวเอนไซม์ที่ผลิตหรือสังเคราะห์ในโรงงาน และมีการออกฤทธิ์(ทำงาน)ตั้งแต่ผลิตเสร็จ และเริ่มมีประสิทธิภาพน้อยลงเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เก็บไว้ก่อนถูกนำไปใช้

‘Enzyme’ based products available today are of the second group, being Pre-formed Enzymes, which contain only the protein manufactured enzymes and emulsifiers (no active microbes).