น้ำ-น้ำเสีย (2)

น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้ คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้และขาดออกซิเจนละลายในน้ำ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสีย ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ

  • สารอินทรีย์ละลายน้ำ
  • แบคทีเรีย ทั้งชนิดที่ใช้อากาศ (Aerobic) และชนิดที่ไม่ใช้อากาศ (Anaerobic)
  • แร่ธาตุต่างๆ โมเลกุลต่างๆ ออกซิเจน ไนไตร ไนเตรท ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟต ซัลไฟต์ คาร์บอเนท ฯลฯ