ที่มา

ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนามากว่า 25 ปี โดยทีมนักวิทยศาสตร์ชาวสวีเดน ซึ่งประสพความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี่ชีวภาพ ที่สามารถก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง สารเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยสามารถเร่งเวลา การผลิตเอนไซม์ออกฤทธื์ อย่างรวดเร็ว เป็นพันเท่าของอัตราทั่วไป ทำให้ ได้สารออกฤทธิ์ไนปริมาณมาก ในเวลาอันสั้น ผลลัพธ์ คือเครื่องผลิตเอนไซม์แบบ intensive ในปริมาณ มหาศาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผล

ที่สำคัญ เอนไซม์ที่ผลิตจาก จุลินทรีย์ Bio100 ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะ เป็นกับมนุษย์ พืช และสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะแป็นสัตว์บกสัตว์น้ำ โดยมีผลทดสอบจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ ….