ผลลัพธ์ของการใช้ Bio100

ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ เดอะ สเตชั่น คอนโดมิเนียม
ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ โนเบิ้ลเท็กซ์การย้อม
ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ บริษัทโกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
ใช้ผลิตภัณฑ์ bio100wwt ที่ ไพรมแทน
  หมายเหตุ: Efficiency เท่ากับประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียออกจากระบบ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์*
*ค่า efficiency ที่ได้ใกล้เคียง100% แสดงถึงความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย หรือประสิทธิภาพที่สูงมากของ bio100wwt