เคสตัวอย่างการใช้ Bio100

Bio100WWT สามารถใช้บำบัดน้ำเสีย ได้ทั้งกับสระน้ำในหมู่บ้าน สวนสาธารณะ แหล่งน้ำชุมชน หรือระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารขนาดใหญ่ โรงแรม คอนโดมิเนียม หรือในโรงงานอุตสาหกรรม รวมแม้กระทั่งในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะผลิตภัณฑ์ได้รับคำรับรองว่าปลอดภัยทั้งต่อคนและสัตว์