เคสตัวอย่างการใช้ Bio100

Bio100WWT สามารถใช้บำบัดน้ำเสีย ได้ทั้งกับสระน้ำในหมู่บ้าน สวนสาธารณะ แหล่งน้ำชุมชน หรือระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารขนาดใหญ่ โรงแรม คอนโดมิเนียม...

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในตลาด

There are two basic types of enzyme-based products. จุลินทรีย์ที่มีชีวิต แต่ถูกทำให้หลับ(จำศีล) dormancy or hibernation พร้อมฟื้นทันทีที่ได้รับความชื้น และขับเอนไซม์ที่ออกฤทธิ์ ตามสายพันธ์ Active Microbial Enzyme products. This type of...